jump to navigation

the drama November 18, 2008

Posted by vensky in story of my life.
add a comment

i woke up at 7am today. wow. that means i am really early. but i didn’t catch any worms. 😦

what should i do today?

nothing

is the only thing that i can say here…*sigh*loved by fahrenheit

Advertisements

how do i love thee February 16, 2009

Posted by vensky in story of my life.
Tags:
add a comment

Gi-unsa ko ikaw paghigugma?

Gi-unsa ko ikaw paghigugma?

Tuguti nga paga-iphon ko ang mga pamaagi sa paghigugma kanimo.

Gihigugma ko ikaw ngadto sa kinahidladman, kinalapdan ug kinatas-an nga makab-ot sa akong kalag kung ang pagbati dili hipalgan ngadto sa kinatapusang panid sa akong pagkatawo ug sumbanan sa grasya.

Gihigugma ko ikaw ngadto sa matag-anib sa adlaw, sa pinakamalinawon nga panginahanglan sa adlaw ug pagbanwag sa kandila.

Gihigugma ko ikaw nga adunay kagawasan sama sa katawhan nga nanglimbasog sa katungod.

Gihigugma ko ikaw nga putli uyamot sama sa ilang pagdayeg kanimo.

Gihigugma ko ikaw nga adunay pagkuyanap sa akong galamhan, sa akong karaan nga kaligot-got ug sa linghod nga pagtuo.

Gihigugma ko ikaw inubanan sa gugma nga daw mahanaw na kanako uban sa mga nahisalaag nga mga Santos.

Gihigugma ko ikaw uban sa akong pag ginhawa, sa pahiyum, luha, sa tibuok kong kinabuhi—–ug kung pagatugutan sa Kahitas-an,

Ako magahigugma kanimo labaw pa human sa kamatayon.

milestone November 17, 2008

Posted by vensky in story of my life.
add a comment

apart from doing nothing…..

i’m just procrastinating…